برچسب: درسونه
course banner

درس فارسی و نگارش اول دبستان

آموزش درس فارسی اول دبستان (آموزش صفحه به صفحه)

زینب رضایی سیگارودی
300,000 120,000 تومان
course banner

درس فارسی چهارم دبستان

آموزش درس فارسی چهارم دبستان

زهرا کاظمی
300,000 120,000 تومان
course banner

درس فارسی پنجم دبستان

آموزش درس فارسی پنجم دبستان

مریم برزگری
300,000 120,000 تومان
course banner

درس فارسی سوم دبستان

آموزش درس فارسی سوم دبستان

مقدس غلامحسین‌زاده
300,000 120,000 تومان
course banner

درس فارسی ششم دبستان

آموزش درس فارسی ششم دبستان

زهرا تاتا
300,000 120,000 تومان
course banner

درس ریاضی پایه اول دبستان

آموزش ریاضی پایه اول ابتدایی (صفحه به صفحه)

زینب رضایی سیگارودی
300,000 120,000 تومان
course banner

درس ریاضی پایه هفتم

آموزش درس ریاضی پایه هفتم متوسطه

سمیرا حیدری
300,000 120,000 تومان
course banner

درس زبان انگلیسی پایه هفتم

آموزش درس زبان انگلیسی پایه هفتم

ایثار اجلالی
300,000 120,000 تومان
course banner

درس ریاضی پایه هشتم

آموزش درس ریاضی پایه هشتم متوسطه

سمیرا حیدری
300,000 120,000 تومان
course banner

درس ریاضی پایه نهم

آموزش درس ریاضی پایه نهم متوسطه

سمیرا حیدری
300,000 120,000 تومان
course banner

درس زبان انگلیسی پایه هشتم

آموزش درس زبان انگلیسی پایه هشتم

ایثار اجلالی
300,000 120,000 تومان
course banner

درس فارسی پایه هفتم

آموزش درس فارسی پایه هفتم دوره متوسطه

غلامرضا محمدی
300,000 120,000 تومان
course banner

درس زبان انگلیسی پایه نهم

آموزش درس زبان انگلیسی پایه نهم

ایثار اجلالی
300,000 120,000 تومان
course banner

درس فارسی پایه نهم

آموزش درس فارسی پایه نهم دوره متوسطه

غلامرضا محمدی
300,000 120,000 تومان
course banner

درس فارسی پایه هشتم

آموزش درس فارسی پایه هشتم دوره متوسطه

غلامرضا محمدی
300,000 120,000 تومان
course banner

نمونه سوالات امتحان نهایی ریاضی ششم

نمونه سوالات کامل امتحان نهایی ریاضی پایه ششم

زهرا تاتا
150,000 60,000 تومان
course banner

آموزش کتاب انگلیسی First Friends 3

آموزش کتاب انگلیسی First Friends 3 برای کودکان

آرزو محمدبیگی
100,000 25,000 تومان
course banner

آموزش کتاب انگلیسی Super Safari 3

آموزش کتاب زبان انگلیسی Super Safari 3 مخصوص کودکان

آرزو محمدبیگی
100,000 40,000 تومان