قوانین

استفاده از آموزش‌های (درسونه) به منزله قبول شرایط زیر است:

هر آموزش سفارش داده شده، فقط مختص استفاده دریافت کننده اصلی آن محصول است و فرد دریافت‌کننده، نباید آن را به هر نحوی منتشر کند و یا در اختیار دیگران قرار دهد. انتشار مطالب سایت درسونه در شبکه های اجتماعی، سایت ها و ... غیر مجاز بوده و به موجب قانون اقدام خواهد شد
کلیه مسئولیت‌های مرتبط با صحت علمی محتوای آموزشی ارائه شده، مربوط به مدرس مجموعه آموزشی است و «درسونه» مسئولیتی در این خصوص ندارد،البته محتواهای ضبط شده چندین مرتبه توسط کارشناسان بررسی می شود
آموزش‌های (درسونه) به عنوان منبع مطالعه و یادگیری فردی است. درسونه و مدرسین مجموعه‌های آموزشی، مسئولیتی در قبال پاسخگویی به پرسش‌های علمی و موردی استفاده‌کنندگان از آموزش‌ها ندارند.
آموزش‌های (درسونه)، صرفا برای اهداف آموزشی طراحی شده‌اند و درسونه مسئولیتی در قبال استفاده از این محتوا با اهداف اجرایی در سطوح مختلف ندارد.